معلم عزیزم روزت مبارک

معلم عزیزم

در چنین روزی سلامت می کنم

شاخه های گل نثارت می کنم

شاخه های گل ندارد قابلی

صد گلستان فرش راهت می کنم

/ 2 نظر / 27 بازدید
r.majid

[هورا][لبخند]*****