چیستان‌

آن چیست که یک چشم و یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟شهرش سرخ است مردمش سیاه؟

اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟از دختری پرسیدند: اسمت چیست؟ گفت: دو سال و شش ماه؛ اسم او چه بوده است؟آن چیست هم در دهان است و هم از نام های دختران است؟

/ 0 نظر / 16 بازدید