چیز هایی که تا حالا ندیده اید

من دوست دارم قفل در اتاقم این شکلی باشد.چشمک

من هم وقتی اندازه ی این بچه ها بودم این بازی را خیلی

دوست داشتم ولی ما که از این کفش ها نداشتیم.افسوس

ما هم باید از این گلدان ها بخریم.گریه

/ 1 نظر / 25 بازدید
خاله فاطی

تصاویر جالبی بود مخصوصا اون شیر برق[متفکر]