سرگذشت پرحادثه ی تقویم

امروزه تقویم را در یک دفتر چاپ می کنند یا آن را در ساعت مچی ، تلفن یا رایانه ی شخصی می گذارند . یکی از اشکالات تقویم های درختی این بود که نمی شد به صورت جیبی از آن ها استفاده کرد .خنده

سال ها طول کشید تا انسان اولیه به نظم شب و روز پی ببرد و خیلی بیشتر طول کشید تا هفته و ماه و سال را شناخت . چون آن ها مثل ما تقویم حاضر و آماده نداشتند. تقویم وسیله ای است که در آن با اطلاعاتی که از وضعیت ماه و خورشید و ستارگان به دست می آورند زمان را در یک سال تنظیم می کنند . در زبان فارسی به تقویم ” گاه شمار ” می گویند .

بابلی ها اولین کسانی بودند که توانستند سال ها را تشخیص دهند . بعد هم مصری ها تقویم دقیق تری به وجود آوردند . زندگی مردم مصر به رود نیل وابسته بود . چون با آب آن کشاورزی می کردند . رود نیل گاهی آبش آن قدر بالا می آمد که دیگر نمی شد کشاورزی کرد . باید صبر می کردند تا رود نیل کم آب شود . کاهنان مصری خوب که دقت کردند فهمیدند پیش از این که نیل طغیان کند پرنورترین ستاره هم در آسمان دیده می شود . بعد دیگر دیده نمی شود تا دوباره آب نیل بالا بیاید . فاصله ی بین دو بار دیده شدن این ستاره را یک سال نامیدند . این سال را به سیصد و شصت و پنج روز تقسیم کردند . در حدود شش هزار سال پیش این اتفاق افتاد . زمان بالا آمدن نیل اول پاییز بود .

تقویم های اولیه اشکالات زیادی داشت و تنظیم درست و حسابی نداشت . برای همین پس از گذشت هزار و پانصد سال که از تنظیم سالانه ی تقویم در مصر گذشت یک روز مردم مصر تقویم هایشان را نگاه کردند دیدند که تابستان است در حالی که هوا سرد بود و سوز برف می آمد . آن ها چند سالی حیران ماندند .تعجب

هزار سال پیش هم یک روز ایرانی ها سردرگم شدند . تقویم می گفت که اول نوروز است . اما در واقع وسط شهریور ماه بود .تعجبسوالخیام دانشمند و شاعر بزرگ ایرانی و چند ستاره شناس دیگر این اشکال را برطرف کردند .تشویق

یکی از کارهایی که برای تنطیم دقیق تقویم ها انجام شد این بود که چهار سال یک روز به آخر سال اضافه می کنند . به این جور سال ها کبیسه می گویند .

ببشتر تقویم ها دو گونه تنظیم می شوند . یا بر اساس گردش زمین به دور خورشید یا گردش ماه به دور زمین . به شیوه ی اولی شمسی می گویند و به دومی قمری .

هر تقویمی در جهان از یک روز خاص شروع می شود . مسیحیان روز تولد حضرت عیسی (ع) و مسلمانان روز هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه را شروع تقویم می دانند . برای همین به تقویم مسیحیان میلادی می گویند و به تقویم مسلمانان هجری .

/ 0 نظر / 12 بازدید