معمای تخم مرغ و بطری

جواب
در ابتدا سرکه را داخل لگن می ریزیم و تخم مرغ را می گذاریم تا در داخل آن خیس بخورد. به این ترتیب بدون اینکه پوسته با خطر شکستن روبرو شود، نرم می شود. پس از این که تخم مرغ خوب خیس خورد مقداری از کاغذ را خورد کرده و داخل بطری می ریزیم. حال کبریت را برداشته و کاغذ پاره های درون بطری را آتش می زنیم.

سپس تخم مرغ خیس خورده در سرکه را برداشته و بر روی ورودی بطری قرار می دهیم. بدین نحو محل ورود اکسیژن به داخل بطری بسته می شود. آتش نمی تواند بدون دریافت اکسیژن روشن بماند برای همین، مکشی در داخل بطری برای دریافت اکسیژن اتفاق می افتد و آتش تخم مرغ را بدرون بطری می مکد. بعد از زمان کوتاهی پوسته تخم مرغ نیز حالت سخت اولیه خود را باز می یابد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
مادرمهری

دلتنگ توئم تو آن جايي و من اينجا در اين فكر كه تا چه حد دوستت دارم.[قلب][ماچ]

خاله فاطی

خیلی جالب بود محمدحسین جان[دست]