آشنایی با شاعران - 4

من و  دنیا 

با چشمم  دنیا را  می بینم

 این جا را   آن جا را   می بینم  

 با پایم   دنیا را    می گردم

 در این جا   در آن جا  می گردم

 با دستم  دنیا را   می گیرم

 این ها را  آن ها را   می گیرم

با قلبم   دنیا را   می خواهم  

ما در  را    با با  را   می خواهم

/ 4 نظر / 6 بازدید
مائده

محمد جان بابت مطالب زیبات ممنون اگه منو هنوز نشناختی به مامان بگو میشناسه

مائده

واقعااااااااااااااا؟ مرسی پس

جمدی

سلام دوستم خوبی

جمدی

به وبم محمد حسین جمدی سر بزن